ur.2006

Młodzieżowy Champion Polski
Champion Polski